הלב מרגיש לכישנעילת מגרשי הספורט וגני המשחקים

צק״י - צוות קורונה יישובי (22/03/2020 14:50)

שלום,
בהתאם להנחיה שמועצה / מדינה העבירה, מגרשי הספורט נעולים. נא לא להכנס.
כמו כן, אין להגיע למגרשי המשחקים.
תודה, ובתקווה לחזרה לשגרה במהרה