הלב מרגיש לכישעדכון קורונה נכון ליום 28/07/20

צק״י - צוות קורונה יישובי (28/07/2020 11:17)

בשבת האחרונה נמצא כי אחד מעובדי השיווק(שאינו תושב לכיש) הינו חיובי לקורונה, לאחר תחקיר אפידמיולוגי של משרד הבריאות הוכנסו עוד באותו יום 9 עובדי מערכת השיווק שהיו עימו במגע ישיר לבידוד, 4 מהם תושבי לכיש.

בהמשך לכך ביום ראשון אחרי הצהריים קיבלו 15 חקלאים ועוד 2 עובדי שיווק הודעה ממשרד הבריאות שהטלפון שלהם אוכן ליד חולה קורונה בשבוע שעבר ועליהם להיכנס במיידית לבידוד דבר שהתברר כאיכון שגוי של השב"כ. 8 חקלאים מתוך ה 15 הצליחו לבטל את הוראת הבידוד עוד באותו יום, 4 נוספים ביום למחרת ו 3 עדיין מחכים לתשובת משרד הבריאות(הליך ביורוקרטי שתלוי בפקיד שענה לך לטלפון).

נכון להיום יש בלכיש חולה מאומת אחד ועוד 21 אנשים בבידוד כולל שלושת החקלאים, אני מבקש לציין שכל אירוע הכי קטן מוליד כאן גל שמועות שמתפשט כמו אש בשדה קוצים, צוות צק"י מרכז כל מידע שמתקבל ודואג לידע את כל האנשים שהמידע רלוונטי לגביהם ובכל מקרה לא יפורסמו שמות של חולים ואנשים בבידוד, אנחנו מחוייבים לשמור על בריאות התושבים אבל גם להקפיד לשמור על צנעת הפרט והחיסיון הרפואי.

שניהיה בריאים - דרור נקש