הלב מרגיש לכישהחלפת שעוני המים ושיקום מערכות המים בכלל המושב

(09/02/2020 08:54)

שלום, 
היום יחלו עבודות החלפת שעוני המים ושיקום מערכות המים בכלל המושב שימשכו כשבועיים.
ייתכנו סגירות מים של מקטעים בעיקר בישוב הוותיק.
הודעות יפורסמו סמוך למועד. נא גלו סובלנות והבנה.
הערות והארות ניתן להפנות אל אורי לינר