הלב מרגיש לכישמכסה פתוח על הכביש

(15/07/2020 12:43)
מכסה ביוב פתוח

שימו לב, מול הבית של גדי ושפרה אלמליח בימים האחרונים המכסה הנמצא על הכביש נמצא פתוח כמעט כל יום למרות שאנו סוגרים אותו.
אנחנו בודקים אם קיימת תקלה בסגירה הגורמת לפתיחה החוזרת, ומבקשים אם מישהו צריך בגלל סיבה כלשהי שיפנה אל מוניקה.
אין לפתוח מכסים כאלו באופן עצמאי.
שימו לב, וסעו בזהירות