הלב מרגיש לכיש

נוהל הזמנת עבודה מול ספק

(27/08/2019 12:57)

להלן נוהל הזמנת עבודה מול ספק.
אנא שימו לב: 
בטרם ביצוע כל הזמנה, יתבקש הספק לתת הצעת מחיר ביחס לפריטים המוזמנים. ספקים שעובדים מולם דרך קבע, ורשימת הציוד ידועה מראש, ניתן לבקש מהם הצעה שתוקפה יעמוד לשנה קלנדרית.
כאשר מדובר בהזמנת ציוד ו/או שירות העולה על 2000 ₪ יש לבקש לפחות 2 הצעות מחיר משני ספקים שונים.
כאשר ההצעה הינה מעל 5,000 ₪ יש לבקש 3 הצעות מחיר משלושה ספקים שונים.
את ההצעות יש להעביר אל מזי, מנהלת הקהילה ואישור העבודה הוא כמובן רק בכפוף לתקציב המאושר.
עם סיום העבודה/רכישה, יש להעביר חשבונית מס למנהלת הקהילה, עם חתימה שלכם המאשרת שהעבודה/רכישה בוצעה, בהתאם להצעת המחיר ובהתאם לשביעות רצונכם.
משם החשבונית עוברת לטיפול הנהלת חשבונות לנוהל התשלום לספק.
נא לא להעביר את החשבוניות ישירות להנהלת חשבונות.

מסמכים מצורפים להודעה זו: