הלב מרגיש לכישקפה הותיכאן 2.10.19 פתוח היום כרגיל

ותיכאן (02/10/2019 11:20)

בשעה 18:00 דובי אלעד יספר על חוויותיו מתא הטייס במלחמת יום כיפור