הלב מרגיש לכישהגורמים למשבר האקלים

ותיכאן (04/04/2021 12:24)

17.12.20

שירי מן-רבד הרצתה על הגורמים למשבר האקלים וההשלכות על החיים שלנו. המשיכה בסקירה קצרה על דרכי ההתמודדות ועל החקיקה העולמית בנושא. בסוף שותפו שבעת העקרונות להפחתת פסולת וכיצד הם משתלבים בחיי היומיום.