הלב מרגיש לכישהערב 20:30 עם ד"ר מיכל רום

חוג לכיש | עדכון אחרון:  13/11/2022 12:52

חוג לכיש- הערב בשעה 20:30 ניפגש עם ד"ר מיכל רום על בחירת שם משפחה לאחר נישואין:

על המשמעויות הנקשרות בשם המשפחה בחברה הישראלית