יום הכיפורים

בית כנסת (27/09/2020 09:29)

כשבאים ליום כיפורים יש לנו שני פתקים בכיסים  .בכיס  ימין "כל העולם נברא בשבילי"(משנה) הגאווה והכוח.

ובכיס שמאל "ואנכי עפר ואפר"(בראשית)צניעות וענווה.(חכמי ישראל)

לפני הקורונה הרגשנו "שכל העולם נברא בשבילי " ועתה  אנחנו מרגישים "ואנכי עפר ואפר"

נקווה שביום הקדוש הזה נמצא  את האיזון.

באהבה וגמר חתימה טובה

סגולה פרום  ועד בית כנסת

מ.צ.ב קבצים

מסמכים מצורפים להודעה זו: