עדכון נהלים והנחיות לבריכת השחייה בימי הקורונה

בריכה (23/07/2020 21:11)

מסמכים מצורפים להודעה זו: