פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת קהילתית 4/3/2024

ביקורת קהילתית | עדכון אחרון: 10/03/2024 10:58

סדר יום

  1. ביקורת משותפת עם ו.ביקורת של האגודה החקלאית על מערך החירום במושב.
  2. סטאטוס ביקורת – דו"ח נגישות.
  3. אסיפה קהילתית.

מסמכים מצורפים להודעה זו: