משה שרף ז"ל 

ט"ו בסיוון תשט"ז
25/5/1956 - 11/02/1937

בן חיים-דויד ורחל, ממיסדי כפר ויתקין.

נולד ביום ל' בשבט תרצ"ז (11.2.1937) בכפר ויתקין. סיים י"א כיתות בבית הספר במקום. התמסר מתוך שקידה ללימודיו ובעיקר ללימודי החברה והטבע ויחד עם זאת, מצא תמיד זמן לתת את ידו לעבודה בשדה. היה חבר תנועת "הנוער העובד" בכפר. הוא קורץ מחומר חלוצי וכל כמה שהיה התפקיד קשה, כן גבר בו הרצון להשתלט עליו ולמלא אותו בשלמות. בהיותו בן 17, החליט לעזוב את הבית ולהקדים את גיוסו לצה"ל יחד עם חבריו והצטרף לגרעין נח"ל שעלה להתישבות בתל-לכיש (אוקטובר 1954).

בישוב ספר זה, גילה כשרונות ארגוניים בעבודה ואינטואיציה ובהילכות החברה הצעירה ההולכת ומתקדמת. הוא שימש כחבר המזכירות והועדה המשקית והיה אחראי לבטחון במקום. היה טרקטוריסט ואת כל נפשו מסר מתוך שמחה לכל תלם חדש באדמות-החבל.

ביום ט"ו בסיון תשט"ז (25.5.1956) נתאחר בשדות המשק בגלל התלם האחרון שלא רצה להניח ליום המחר ובשובו לביתו עם חשיכה נתקל במסתננים ונפל בקרב עמם. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בכפר ויתקין.

בשנת 1956 הקימה המשפחה, בהשתתפות כפר לכיש, ספריה על שמו במושב לכיש, בתוך חדר שהוקדש לזכר הנופלים.

 

יהי זכרו ברוך.