הלב מרגיש לכישהיום 16:30-19:30 הספרייה פתוחה להשאלה בלבד, לצערי ילדים עדיין לא מורשים לשהות ולשחק. ספרים ניתן להחזיר בתוך שקית סגורה עם שם.

ספריה (13/05/2020 11:08)
ED50731D-1F23-465F-A313-01967C5A1B12