הלב מרגיש לכישהזמנת ביקור בספרייה

ספריה (11/11/2020 15:10)

הספרייה פתוחה בתאום ביקור מראש, מוזמנים לרשום את עצמכם 

https://docs.google.com/document/d/1-dBwGz1UiTtxKkRBGVk8gzhsRUTRO_DTaQFeQqfnbCc/edit