הלב מרגיש לכיש

מבנה מושב לכיש

  הנהלה חקלאית

          

  הנהלה קהילתית

          

  מרכזת משק - עירית שיפריס

  מועצה חקלאית

 

  ועדת ביקורת קהילתית

 

  רכזת קהילה - לבנת עציץ

  ועדת ביקורת חקלאית

 

 

 

  מזכירה טכנית - רוני מורדו

 

  ועדות חקלאיות

 

פלחה

צוות תב״ע

 

 

עובדים

צוות קרקעות

 

 

קרקע ומים

מנהלת הרחבה

 

 

שיווק

צוות מי מלח

 

 

קניות

מי לכיש עציון

 

 

 

 

  ועדות קהילתיות

 

חינוך

בית העם

 

 

תרבות וחגים

חוג לכיש

 

 

נוי

אחראי ציוד

 

 

בריאות

רווחה לענייני ותיקים

 

 

ספורט

ותיכאן

 

 

בריכה

ארכיון

 

 

אירועי ספורט

אבלות - חיבוקהילה

 

 

איכות סביבה

ועדת קליטה

 

 

חיילים

צח״י

 

 

בית עלמין

החייאה

 

 

דף לחבר

עזרה הדדית

 

 

בית כנסת

אלונית

 

 

 

 

  ועדות משותפות

 

מיתאר

 

 

 

ועדת בטחון

 

 

 

ועדת קבלה