מושב לכיש

 | עדכון אחרון: 04/07/2023 22:13

הכניסה למושב לכיש מהאוויר

(תמונה: שקד ברנע-רשתי)

לכיש - מושב עובדים, נוסד שנת 1955. במושב פעילים 66 משקים חקלאיים, ובנוסף כ-170 משפחות של בנים ממשיכים ותושבים, המתגוררים ביישוב הותיק ובשלוש שכונות ההרחבה שהוקמו. חלק מהבנים עובדים במשק ההורים.

עם התבססות המושב והתבגרות הבנים הראשונים שנולדו בו, ורצונם לחזור לגור במושב כדור שני של חקלאים, הוחלט בתחילת שנות ה-90 על הקמת שכונת הבנים הראשונה – הרחבה א', שמונה 53 מגרשים. הרחבה זו היוותה את תחילתו של השינוי הדמוגרפי של לכיש, והיתה בין ההרחבות הראשונות שהוקמו במושבים.

שכונות הבנים הנוספות, הרחבה ב' והרחבה ג', מונות כ-102 מגרשים. כאשר הרחבה ב' מונה 48 מגרשים וההרחבה הנוספת  מונה 54 מגרשים. מרבית התושבים בשכונות ההרחבה הם בנים ובנות מושב שחזרו לגור ביישוב בשל איכות החיים, החינוך וחיי החברה שבו או משפחות שביקשו להצטרף ולחוות את חיי הקהילה והמושב.

בלכיש קיימת מערכת חינוך רחבה, החל מפעוטון תינוקות, גני ילדים וכן בית ספר יסודי אזורי - בי"ס לובה אליאב, שהוקם בשנת 2010. סה"כ מתגוררים במושב למעלה מ-800 איש ואישה, מהם למעלה מ-200 ילדים ובני נוער. תושבי המושב עובדים בחקלאות, חינוך ורווחה, היי-טק ובעלי מקצועות חופשיים.

בלכיש החליטו כבר לפני מספר שנים לפצל בין הקהילתי לחקלאי, וכך הוקמו שתי אגודות למושב ובראשן ההנהלות. האגודה הקהילתית, בה חברים כל התושבים, מיוצגת על ידי ההנהלה הקהילתית, ועוסקת בכל נושאי הקהילה, החינוך, הרווחה והתרבות.

באגודה החקלאית חברים כל המשקים החקלאים במושב, והיא שירותי ארגון ושיווק משותפים באמצעות ״ענבי טלי", כל זאת ללא מימון או התערבות בפעילות הכלכלית של החבר. הענף המשותף היחיד הוא גידולי בעל (פלחה) שפרושים על שטח של יותר מ-10,000 דונם של חיטה, חימצה, אבטיח, חמניות וכו'. כמו כן מופעל עדר בקר (פרטי) על שטחי המרעה שבאזור. בנוסף מרכזת האגודה את נושא המים, ניהול המשאבים (קרקעות), הדרכה, שיווק וארגון כללי.

מתוך ראיית הצרכים העתידים של המשקים החקלאיים, נעשו מספר פרויקטים על ידי האגודה החקלאית, להגדלת אמצעי הייצור והשיווק, בהם רכישת חוות "ניבה" והקמת שני מאגרי מים, פעולות שהשפיעו על פרנסתם של רבים מחברי המושב.