הלב מרגיש לכישחגיגות פורים - הודעה לתושבים

תרבות וחגים (22/02/2021 07:22)

בשל מגבלות הקורונה אירועי פורים יתקיימו במתכונת אחרת. יש להקפיד על ההנחיות בכל אחת מתחנות ההפעלה ולהימנע מהתגודדויות, להקפיד על שמירת מרחק ועל מסיכות לאורך הפעילות. כמו כן, לא תתאפשר הזמנת אורחים שאינם גרים כדרך קבע במושב. הצלחתו של החג תלויה בהתגייסות והעזרה שלכם ובנוסף תלמד אותנו לגבי היתכנות של אירועי תרבות נוספים. במידה ולא ישמרו המגבלות,  תיבחן האפשרות של הפסקת הפעילות ע"י צוות החג. כדי שנצליח לחגוג יחד את החגים הבאים עלינו לטובה, אנו זקוקים לשיתוף הפעולה של הקהילה כולה. חג שמח, הנהלה קהילתית

 

תודה רבה!

מזי