מערכת חירום - מושב לכיש

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  חמל
  נקש דרורפאר נטע
  מזכירות
  (רוני מורדו) מזכירות מושב לכיששתיל אלון - מנהל עסקיטובול חנן - מנהל כספים מושב לכישעציץ ליבנת - מנהלת קהילה

  מידע נוסף הנהגת הישוב

  בתקופת המלחמה, אוקטובר 2023:

  מספרי טלפונים למקרה חירום:
  שומר לכיש - 050-5957751
  דובי אלעד, רב״ש 050-2022991

  דרור נקש, יו״ר צח״י 050-5538987
  נטע פאר, צח״י – 050-5662981

  צוות החייאה - 050-2002188

   

  יוזמות קהילתיות:
  תמר שיפמן
  (054-7886856) מרכזת את נושא אירוח משפחות מהעוטף, חיבור לאפשרויות אירוח במושב
  תמר שטרן (050-7969988) ועפרי הימן (058-7886450) מטפלות ביוזמות הקשורות לצרכים של הקהילה
   

  מטה חירום

  ביטחון וכיבוי אש
  אלירז גלגולומב מתןהדר איתייפה איילכהן יפתחכהן כפירפבזנר סלעשורק נדב

  מידע נוסף מטה חירום

  ביטחון

  ביטחון
  אלעד דוביעברי עמיתרבד רון

  לוגיסטיקה

  לוגיסטיקה
  בן דב יוס
  מים/טכני/חשמל
  כהן יפתח

  רפואה

  בריאות
  אלירז דרורהלוי אסףיעקובי אדיבהמרדי - טליבור לימור

  רווחה

  פרט
  נאור מרקביץ׳ יפעתברגיל - שרר ליאורהסדן כהן רותםקרמר ניר סיוון
  עובדים זרים
  אבן הר רוזנאי רוניתסלע רועי
  נפגעים
  ברוק אורי

  חינוך ותרבות

  מידע לציבור

  מידע ודוברות
  ברנע דנה