מערכת חירום - מושב לכיש

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  חמל
  נקש דרורפאר נטע
  מזכירות
  (רוני מורדו) מזכירות מושב לכיששתיל אלון - מנהל עסקיעציץ ליבנת - מנהלת קהילהטובול חנן - מנהל כספים מושב לכיש

  מידע נוסף הנהגת הישוב

  בתקופת המלחמה, אוקטובר 2023:

  מספרי טלפונים למקרה חירום:
  שומר לכיש - 050-5957751
  דובי אלעד, רב״ש 050-2022991

  דרור נקש, יו״ר צח״י 050-5538987
  נטע פאר, צח״י – 050-5662981

  צוות החייאה - 050-2002188

   

  יוזמות קהילתיות:
  תמר שיפמן
  (054-7886856) מרכזת את נושא אירוח משפחות מהעוטף, חיבור לאפשרויות אירוח במושב
  תמר שטרן (050-7969988) ועפרי הימן (058-7886450) מטפלות ביוזמות הקשורות לצרכים של הקהילה
   

  מטה חירום

  ביטחון וכיבוי אש
  הדר איתי

  מידע נוסף מטה חירום

  ביטחון

  בטחון
  אלעד דוביעברי עמיתרבד רון

  לוגיסטיקה

  לוגיסטיקה
  בן דב יוס
  מים/טכני/חשמל
  כהן יפתח

  רפואה

  בריאות
  אלירז דרור

  רווחה

  פרט
  ברגיל - שרר ליאורהנאור מרקביץ׳ יפעתסדן כהן רותםקרמר ניר סיוון
  עובדים זרים
  אבן הר רוניתסלע רועי
  נפגעים
  ברוק אורי

  חינוך ותרבות

  חינוך ותרבות
  אבישר עידןאלירז אופירבן ישי שקד נועה

  מידע לציבור

  מידע ודוברות
  ברנע דנה