מסמכים/פרוטוקולים מושב לכיש


גליונות לפי שנים - דף לחבר

פרוטוקולים - הנהלה קהילתית

פרוטוקולים - תקשורת

פרוטוקולים ודוחות ביקורת - ביקורת קהילתית

פרוטוקולים - בית עלמין

פרוטוקולים - צח״י - צוות חירום ישובי

פרוטוקולים - בטחון

תיקי חגים - תרבות וחגים

פרוטוקולים - ספורט

פרוטוקולים - נוי ושטחים ציבוריים

פרוטוקולים - ועדת אתר האינטרנט

תקנון - עזרה הדדית